Ons zorgbeleid

 


Wie zit er in ons zorgteam?
De zorg voor elke kind is een zorg voor ons hele team. Het is een gedeelde zorg waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijk heeft:
De klasleerkracht is de eerste verantwoordelijke voor de kinderen. Hij / zij werkt de hele dag met de kinderen en kennen hen vanuit het dagelijks werk. De ouders kunnen bij de leerkracht terecht met heel wat bekommernissen.
De directie bewaakt mee de koers en de krijtlijnen van het zorgbeleid en zorgt dat het hele team het zorgbeleid mee behartigt.
De zorgcoördinator / zorgleerkracht organiseert het overleg, brengt alle partijen bij elkaar. Voor specifieke vragen rond de begeleiding van problemen kunnen ouders bij de zorgleerkracht terecht. Ze begeleidt zelf ook individuele leerlingen of groepjes van leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning.
Het CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) is aanwezig op het extern mdo en bij sommige oudercontacten. Zij geven extra advies aan leerkrachten en ouders. Zij kunnen kinderen eventueel ook doorverwijzen naar externen (logopedie, kiné,…)


Zorg in de kleuterschool


Zorg in de lagere schoolCommunicatie met de ouders

Ouders zijn een heel belangrijke partner. Betrokkenheid van ouders komt de ontwikkeling van kinderen ten goede.
Wij hechten als school veel belang aan een open en correcte communicatie.
Als school informeren we de ouders duidelijk. We hopen dit ook van de ouders. Wederzijds respect is hierbij een belangrijke factor.
 
Het is als school onze bedoeling om op dezelfde lijn te staan van de ouders. We beogen immers hetzelfde doel: ‘We willen het beste voor elk kind’.