Oudercomité

Het oudercomité heeft als doel:

· de brug te slaan tussen ouders en school en de drempels in beide richtingen te verlagen;

· de ouders onderling op een informele manier samen brengen om de betrokkenheid en samenhorigheid te verhogen;

· activiteiten te organiseren, en de winsten hiervan in te zetten voor duurzame opwaardering van de school(omgeving);

· de ouders te informeren.

 

Hiervoor wordt er ongeveer 1 keer per maand vergaderd (ong. 10x per jaar).

Deze vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van het oudercomité en gaan door in de lokalen van de school, steeds om 20.00u (tenzij anders aangekondigd). Tijdens zo’n vergadering worden de voorbije en komende activiteiten besproken, de verhalen die aan de schoolpoort leven opgepikt indien nodig, en er is ook altijd een varia waarbij iedereen zijn zegje kan doen.

 

Het oudercomité werkt nauw samen met directie en schoolraad. Bezorgdheden worden rechtstreeks opgepikt en afgestemd, activiteiten worden in onderling overleg georganiseerd, en het oudercomité vaardigt minimaal één vertegenwoordiger af op de schoolraad. Er worden een heleboel activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten worden uitgewerkt in verschillende werkgroepen waar de leden van het oudercomité naar ieders interesse kunnen bij aansluiten. Elke werkgroep heeft een verantwoordelijke die ervoor zorgt dat er tijdig vergaderd wordt om de activiteit op poten te zetten. Op welke activiteiten zijn we trots?

· Pannenkoekenfeest als kennismakingsmoment

· Sint op school (activiteit school)

· Schoolfuif voor jong en ouder

· Lezingen voor ouders rond educatieve thema’s

· Klusdag om de speelplaats te verfraaien

· Schoolfeest van drank en eten voorzien

· Recepties

· …

 

Welke werkgroepen lopen het hele jaar door?

· Kriebelteam plant regelmatig een luizencontrole in alle klassen

· Verkeersteam onderneemt acties voor een veilige schoolomgeving

 

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Iedereen is welkom, hoe meer hoe liever, vele handen maken licht werk …
 

E-mail: oudercomite.rodenbachschool@gmail.com

Neem een kijkje op onze Facebookpagina