Oudercomité
Het oudercomité heeft als doel:

  • de opvoeding en het onderwijs van de kinderen te bevorderen door een nauwe samenwerking tussen ouders en school;
  • de ouders te informeren;
  • de ouders als groep te vertegenwoordigen bij de schooldirectie, de leerkrachten en de inrichtende macht van de school.

Hiervoor wordt er ongeveer 2 keer per trimester (5x jaar) vergaderd.

Deze vergaderingen worden voorbereid door het bestuur en gaan door in het leraarslokaal van de lagere school, steeds om 20.00u (tenzij anders aangekondigd).

De Schepen van onderwijs, de directeur en de leerkrachten worden steeds uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze vergaderingen. Tijdens zo’n vergadering worden de voorbije en komende activiteiten besproken, de zaken die in en om de school gebeuren en er is ook altijd een varia waarbij iedereen zijn zegje kan doen.

Er worden activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten worden uitgewerkt in verschillende werkgroepen waar de leden van het oudercomité naar ieders interesse kunnen bij aansluiten. Elke werkgroep heeft een verantwoordelijke die ervoor zorgt dat er tijdig vergaderd wordt om de activiteit op poten te zetten.

Geplande activiteiten:

  • Pannenkoekenfeest (september)
  • Herfstwandeling
  • Sint op school (activiteit school)
  • Schoolfuif
  • Schoolfeest
  • Recepties

Leden van het bestuur worden verkozen voor een periode van 2 jaar en zij zijn herverkiesbaar voor een periode van max. 2 jaar.

Het bestuur heeft geen beslissingsrecht! Het heeft als opdracht de vergaderingen van het oudercomité voor te bereiden, de besluiten van het oudercomité uit te voeren, de werkzaamheden en activiteiten ervan op te volgen en verantwoordelijkheden in hoogdringendheid te nemen en deze te verantwoorden voor de algemene vergadering van het oudercomité.

Het ziet er allemaal zeer ernstig uit misschien, maar uiteindelijk is het een heel sociaal engagement met andere enthousiaste ouders!!!

E-mail: oudercomite.rodenbachschool@gmail.com

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.
Iedereen is welkom, hoe meer hoe liever, vele handen maken licht werk …