Peer Mediation

Peer mediation om conflicten op school aan te pakken
 


Wat is peer mediation?

Peer mediation is conflictbemiddeling tussen gelijken. Het is een methode waarbij opgeleide leerlingen als bemiddelaars tussenbeide komen bij conflicten van groeps- en leeftijdsgenoten. Zij helpen ruziënde medeleerlingen om de communicatie weer op gang te brengen door hen te stimuleren om zelf oplossingen te zoeken. Dit wil echter niet zeggen dat de leerlingen die bemiddelen tussen hun medeleerlingen (de peer mediators) als arbiter of rechter optreden.

Wanneer peer mediation?

Elke situatie is anders. De peer mediators zullen dan ook telkens moeten afwegen welk conflict in aanmerking komt. Over het algemeen komen volgende conflicten in aanmerking voor peer mediation:

 • conflicten over vriendschappen
 • roddelen en plagerijen
 • vooroordelen 
 • niet nakomen van afspraken
 • ruzie bij het spelen
 • misverstanden en uit de hand gelopen grappen
 • afpakken van spullen
 • uitsluiten van klasgenoten
 

Waarom peer mediation?

Peer mediation zorgt voor minder conflicten op school en is daarmee een instrument bij uitstek om pestgedrag tegen te gaan en participatie aan leer- en groepsprocessen mogelijk te maken. De leerlingen, leerkrachten en school ondervinden heel wat voordelen:

 • Peer mediation vergroot de sociale verbondenheid tussen leerlingen waar meer cohesie binnen de school ontstaat.
 • Leerlingen leren conflicten uit te praten en ook op te lossen.
 • Peer mediation brengt leerlingen de vaardigheid bij om zelf probleemoplossende competenties te ontwikkelen.
 • Er wordt een veilige sfeer op school gecreëerd, het schoolklimaat verbetert.
 • Leerkrachten ervaren minder stress.
Cookie instellingen